Jsme servisní organizací Ministerstva vnitra a strategickým partnerem veřejné a státní správy. Zajišťujeme provoz a rozvoj kritické infrastruktury (policie, hasiči, zdravotníci), staráme se o bezproblémovou komunikaci jejích jednotlivých složek.

Infrastruktura

Budujeme počítačové, přenosové a mobilní sítě, stavíme datová centra a propojujeme vše, co je pro fungování státu zásadní. S několikanásobným jištěním proti selhání, s robustní ochranou proti útokům. Za každým výjezdem sanitky, hasičského vozu nebo policejní hlídky je perfektně odvedená práce nás z NAKITu, ať už IT specialistů, odborníků z dohledových center, nebo techniků, kteří v náročném terénu zapojují síťové prvky. 

Aplikace

Provozujeme centrální systémy Státní správy pro záchranné a bezpečnostní složky státu. Prostřednictvím námi spravovaných webových portálů i mobilních aplikací umožňujeme miliónům lidí v Česku přístup k důležitým informacím a usnadňujeme jim komunikaci s veřejnou správou. Podporujeme digitalizaci státu zajištěním nepřetržitého provozu státních Portálů, Registrů, Národních informačních systémů, Centrálních autentizačních a autorizačních systémů v zabezpečeném prostředí v režimu vysoké dostupnosti.

Kyberbezpečnost

Weby státní a veřejné správy nebo klíčová místa kritické infrastruktury jsou denně cílem mnoha kybernetických útoků. Na jejich ochranu proto vynakládáme mnoho sil. Provozujeme dohledové nástroje, které dovedou útoky odhalit a zastavit ještě dříve, než může dojít k jakýmkoli škodám. Monitorujeme vše důležité. Sledujeme nové trendy v kyberútocích a připravujeme se na ně. 

Vývoj

Pro stát a také pro lidi v Česku jsme vyvinuli celou řadu užitečných webových i mobilních aplikací. Portál občana, Identita občana, mobilní klíč eGovernmentu, nástroje Chytré karantény, mobilní aplikace Tečka a čTečka – to je jen ukázka toho, na čem v NAKITu pracujeme. Vývojáři a odborníci na UX u nás mohou mít radost z toho, že jejich smysluplné aplikace lidem značně usnadňují život. 

Digitalizace

Podílíme se na modernizaci státní a veřejné správy. Pomáháme propojovat úřady a občany co nejpohodlnějším způsobem. Identita občana, mobilní klíč eGovernmentu, Portál občana, Datové schránky – na tom všem odvádí NAKIT mnoho práce, aby lidem zjednodušil získávání informací, vyplňování formulářů a jejich podání na úřadech. Jako jeden z nás pomůžete lidem zbavit se stání v únavných frontách na úřadech a poštách. 

Další projekty

Přizpůsobujeme se novým technologickým trendům.

technologie

se kterými pracujeme
RedHat
Infrastructure as Code
Hyper-V
Datacenter service
Kubernetes
Software Defined Storage
Azure
VMWARE
Cisco
Windows server
SQL
Git
Docker
Powershell
Bash

naše projekty

bez kterých by stát nefungoval
Národní identitní autorita

Národní identitní autorita

Identitu občana vytvořil NAKIT ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Správou základních registrů. Slouží k bezpečnému přihlašování do portálů státní a veřejné správy pomocí různých identifikačních prostředků (NIA ID, bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu a podobně).

Portál občana

Portál občana

Portál občana je místem pro komunikaci lidí s úřady a dalšími subjekty státní i veřejné správy. Lidé zde mimo jiné získají přehled o všech údajích, které jsou o nich vedeny ve státních agendách.

Tečka a čTečka

Tečka a čTečka

Aplikace Tečka a čTečka slouží k uchovávání, prezentaci a kontrole dokladů o nízkém epidemiologickém riziku. Byly vytvořeny pro boj s koronavirem, v současné době se řeší jejich širší využití.

Komunikační infrastruktura veřejné správy

Komunikační infrastruktura veřejné správy

Tento projekt slouží k bezpečné, garantované a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy.

Integrovaná telekomunikační síť New Generation Net

Integrovaná telekomunikační síť New Generation Net

Modernizace kritické infrastruktury pro ministerstvo vnitra. Poskytování hlasových i datových služeb pro policii, hasiče a záchranný zdravotnický systém. Síť je nezbytná pro provozování linky 112.

Dohledové centrum eGovernmentu

Dohledové centrum eGovernmentu

Zajišťuje kybernetickou bezpečnost, bezpečnostní dohledy a monitoring pro komunikační a informační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy resortu Ministerstva vnitra.

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Národní informační systém zajišťuje provoz jednotné systémové a technologické platformy a výměnu operačních dat jednotlivých základních složek IZS, aby lépe kooperovaly. Dopadem pro občany je funkční linka 112 a její propojení na všechny záchranné složky.

PEGAS

PEGAS

Radiokomunikační systém PEGAS je neveřejná komunikační síť pro pozemní pohyblivou radiokomunikační službu. Síť je prioritně určena pro komunikaci složek Integrovaného záchranného systému – PČR, HZS a ZZS – a dále pro další subjekty z oblasti bezpečnosti.

eSeL (e-sbírka)

eSeL (e-sbírka)

e-legislativa je podpora pro zákonodárce, jednoduché a rychlé vyhledávání právních aktů a editor právních aktů s pokročilou logikou práce s legislativním textem.

Nastavení cookies